Ing. Eva Jurková

daně / účetnictví / daňová evidence

Daňové poradenství

Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.


Zpracování účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví - měsíčně nebo čtvrtletně v soustavě podvojného účetnictví.
Vedení daňové evidence - měsíčně nebo čtvrtletně.


Mzdová a personální agenda

Výpočty mezd včetně všech výstupů.


Ing. Eva Jurková

Daňový poradce ev. č. 05742
Pražská 108
286 01 Čáslav
IČ: 641 55 901
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Čáslav.