linka

Zpracování účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví - měsíčně nebo čtvrtletně v soustavě podvojného účetnictví:
 • svoz dokladů
 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vyhotovení a zpracování účetních dokladů
 • vedení účetního deníku (pohyb peněz v hotovosti a na účtech, zaúčtování interních dokladů)
 • vedení pokladní knihy a knihy bankov. dokladů (dle požadavku klienta)
 • vedení hlavní knihy (dle účtové osnovy)
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence hmotného a nehmotného investičního majetku
 • evidence drobného investičního majetku
 • sledování jednotlivých účetních případů na příslušných analytických a syntetických účtech
 • statistické výkazy
 • podrobné sestavy (dle přání klienta)
 • sestavení výkazu Cash Flow, zpracování podkladů pro úvěr (dle požadavku klienta)
 • sledování zůstatků saldokontních účtů
 • sestavení účetní závěrky (rozvahy, výsledovky)
 • účetní závěrky měsíční, roční, mimořádné
 • zpracování podkladů pro DPH, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmů
 • zpracování příslušných daňových přiznání
 • vedení skladové evidence (dle požadavku klienta)
 • vedení knihy cenin (dle požadavku klienta)
 • vedení knihy jízd (dle požadavku klienta)
 • fakturace (dle požadavku klienta)
Vedení daňové evidence - měsíčně nebo čtvrtletně:
 • svoz dokladů
 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vyhotovení a zpracování účetních dokladů
 • vedení peněžního deníku (pohyb peněz v hotovosti a na účtech, uzávěrkové operace)
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence hmotného a nehmotného investičního majetku
 • evidence drobného investičního majetku
 • sledování jednotlivých účetních případů dle analytické evidence
 • statistické výkazy
 • podrobné sestavy dle přání zákazníka
 • účetní závěrky (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů)
 • účetní závěrky měsíční, roční, mimořádné
 • zpracování podkladů pro DPH, silniční daň, spotřební daň, daň z příjmů
 • zpracování příslušných daňových přiznání
 • vedení skladové evidence (dle požadavku klienta)
 • vedení knihy cenin (dle požadavku klienta)
 • vedení knihy jízd (dle požadavku klienta)